dimarts, 2 de setembre del 2008

fotos de la present temporada

En Teixi En Fitè i en Mauricio (que ja te les Grans Clàssiques al sac) Una debilitat.... En Torrentó, guanyador de la montanya a la Bisbal Després de la carrera d'Alcoletge